Научен симпозиум на тема "Превенция"

03 june 2022 - 04 june 2022

Научен симпозиум на тема "Превенция"

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви поканим да участвате в научен форум, посветен на превенцията на сърдечносъдовите заболявания, който ще се състои в гр. Пловдив, парк-хотел “Империал” на 3 и 4 юни 2022 г.

Около 2 – 2.5 млн. българи страдат от сърдечносъдови заболявания. Сърдечносъдовите заболявания са с най-висок леталитет, както в Европа, така и в България – 62% до 65% от заболелите и затова считаме, че заедно с Вас можем да повлияем и намалим тези числа, да увеличим преживяемостта след сърдечносъдови инциденти и най-важно да съумеем да ги предотвратяваме и така да повишим качеството на живот на нашите пациенти и техните близки.

Ще се постараем да Ви предложим научна програма, обусловена от стремежа ни да обхванем всички възможности за превенция, да подкрепим с най-новите открития в областта на кардиологията и с участие на колеги лектори от България и света съвместно да открием добрите решения.

Очакваме Ви в Пловдив!

Програма : Prevention 2022 Program.pdf


За регистрация и настаняване:

Конгреси и събития ООД

Ния Иванова; 

моб. Телефон: 0884745188;

 e-mail: nia@cmebg.com 

Линк към регистрацията:

https://events.cmebg.com/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/238/