Проект – Master Class за подготовка на специалисти и специализанти по кардиология в областта на научните публикации – Critical reading and Medical Writing

Проект – Master Class за подготовка на специалисти и специализанти по кардиология в областта на научните публикации – Critical reading and Medical Writing


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че УС на Дружество на кардиолозите в България, предвижда провеждане на курс, подкрепен от компанията Boehringer Ingelheim – България. Съдържанието на програмата е на английски език и се представя от двама чужди лектори със следната структура:


 • Best practice in the Critical Appraisal of Clinical Papers 
 •  
 • Effective   selection of the most relevant studies for appraisal
 • Developing a critical eye to separate evidence from opinion
 • Understanding the criteria to assess the validity usefulness and clinical applicability of the study
 • Analysing the potential for bias

 

 • Step by step Analysis of the Paper  
 •  
 •  
 • Introduction
 • Methods
 • Conclusion/Discussion
 • Moving from Critical reading to Medical writing and how to create an article for medical journal

 

 • Best practice in Medical Writing  -  a practical approach

 

 • Using published data from RCTs and RWD with empagliflozin
 •  

Дните за провеждане на курса са 24 и 25 септември 2021 година, с начало от 12 часа на 24 септември и сутринта на 25 септември. При интерес към този проект, очакваме заявка за участие, чрез  е-mail  до ДКБ – bscardiology@gmail.com, телефон: 0889 788446 – лице за контакт Мария Иванова.


С уважение:

проф. Нина Гочева

главен редактор на списание "Българска кардиология"