Управителен съвет

Проф. д-р Асен Гудев, дмн

Началник на Клиника по кардиология,                                                       УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” – гр. София

Член е на:

  • УС на Дружество на кардиолозите в България, на което е бил Председател 2010-2012 г. и преизбарн за Председател в следващия мандат 2020-2022 г.
  • Съюз на медицинските специалисти в България, на който е бил председател 2015-2017 г.
  • Fellow of European Society of Cardiology
  • Български липиден комитет    

Проф. д-р Асен Гудев, дмн
Чл. кореспондент на БАН/ Председател на УС
agoudev@abv.bg
Доц. д-р Мария Токмакова

Има придобити научна степен „доктор” през 2000 г. и научно звание „доцент” по кардиология през 2008 г. От 2008 г. е началник отделение към Кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив.

Доц. д-р Мария Токмакова
Бивш председател
m14021971@yahoo.co.uk
Доц. Васил Трайков


                                                                                       

Доц. Васил Трайков
Бъдещ председател
vtraykov@yahoo.com
Проф. Кирил Карамфилов

Проф. Кирил Карамфилов
научен секретар
organic@abv.bg
Проф. Николай Рунев

Проф. Николай Рунев
Касиер
nrunev@abv.bg
Доц. Васил Велчев

Доц. Васил Велчев
член
velchevvasil@gmail.com
Доц.  Валери Гелев

Доц. Валери Гелев
член
vlgelev@abv.bg
Проф. Федя Николов

Проф. Федя Николов
член
fedyany@yahoo.com
Проф. Иво Петров

Проф. Иво Петров
член
petrovivo@hotmail.com
Д-р Красимир Маринов

Д-р Красимир Маринов
член
drkmarinov@abv.bg
Проф. Чавдар Шалганов

Проф. Чавдар Шалганов
член
tchavdar.shalganov@gmail.com

Други длъжностни лица

Проф. Нина Гочева

Проф. Нина Гочева
Главен редактор на сп. “Българска кардиология”
ngotcheva@abv.bg
Маргарита Росенова

Маргарита Росенова
Технически сътрудник
bsc.office@yahoo.com
Мария Иванова

Мария Иванова
Мениджър проекти
maria.ivanova.bsc@abv.bg
Д-р Мария Василева

Д-р Мария Василева
Икономически директор
Mariya.V.Vasyleva@gmail.com