Управителен съвет

Доц. д-р Мария Токмакова, дм

Има придобити научна степен „доктор” през 2000 г. и научно звание „доцент” по кардиология през 2008 г. От 2008 г. е началник отделение към Кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив.

Доц. д-р Мария Токмакова, дм
Председател
m14021971@yahoo.co.uk
Проф. Арман Постаджиян

проф. Арман Постаджиян е началник на отделение по кардиология в МБАЛ "Св. Анна" в София и председател на Българската лига по хипертония.

Проф. Арман Постаджиян
Бивш председател
armanp@abv.bg
Проф. Асен Гудев

Началник на Клиника по кардиология,                                                                УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” – гр. София

Член е на:

  • УС на Дружество на кардиолозите в България, на което е бил Председател 2010-2012 г. и преизбарн за Председател в следващия мандат 2020-2022 г.
  • Съюз на медицинските специалисти в България, на който е бил председател 2015-2017 г.
  • Fellow of European Society of Cardiology
  • Български липиден комитет                                                                                            

Проф. Асен Гудев
Бъдещ председател
agoudev@abv.bg
Д-р  Васил Трайков

Д-р Васил Трайков
научен секретар
vtraykov@yahoo.com
Доц. Николай Рунев

Доц. Николай Рунев
Касиер
nrunev@abv.bg
Проф. Нина Гочева

Проф. Нина Гочева
член
ngotcheva@abv.bg
Проф. Диана Трендафилова

Проф. Диана Трендафилова
член
dianalaztr@gmail.com
Проф. Федя Николов

Проф. Федя Николов
член
fedyany@yahoo.com
Проф. Иво Петров

Проф. Иво Петров
член
petrovivo@hotmail.com
Доц. Кирил Карамфилов

Доц. Кирил Карамфилов
член
organic@abv.bg
Проф. Чавдар Шалганов

Проф. Чавдар Шалганов
член
tchavdar.shalganov@gmail.com

Други длъжностни лица

Проф. Пламен Гацов

Проф. Пламен Гацов
Главен редактор на сп. “Българска кардиология”
plamengatzov@yahoo.com
Маргарита Росенова

Маргарита Росенова
Технически сътрудник
bsc.office@yahoo.com
Мария Иванова

Мария Иванова
Мениджър проекти
bsc_marketing@abv.bg
Д-р Мария Василева

Д-р Мария Василева
Икономически директор
mopsi.kazakova@gmail.com