Управителен съвет

Доц. Васил Трайков

Председател е на Дружеството на Кардиолозите в България за мандата 2022-2024 г. Председател на ССКЕБ. От 2020 г. е член на Комисията за Националните Дружества на Европейската Асоциация по Аритмии. Член е на Европейското кардиологично дружество, Унгарското кардиологично дружество и на Европейската асоциация по аритмии.
                                                                                       

Доц. Васил Трайков
Председател
vtraykov@yahoo.com
Проф. д-р Асен Гудев, дмн

Началник на Клиника по кардиология,                                                       УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” – гр. София

Член е на:

  • УС на Дружество на кардиолозите в България, на което е бил Председател 2010-2012 г. и преизбарн за Председател в следващия мандат 2020-2022 г.
  • Съюз на медицинските специалисти в България, на който е бил председател 2015-2017 г.
  • Fellow of European Society of Cardiology
  • Български липиден комитет    

Проф. д-р Асен Гудев, дмн
Чл. кореспондент на БАН/ Бивш Председател на УС
agoudev@abv.bg
Проф. Кирил Карамфилов

Проф. Кирил Карамфилов е началник на клиниката по кардиология в УМБАЛ "Александровска" в София. Избран за бъдещ председател на Дружество на кардиолозите в България.

Проф. Кирил Карамфилов
Бъдещ председател
organic@abv.bg
Проф. Иван Груев

От 2018 г. съм заместник – директор по медицинската дейност на Националната многопрофилна транспортна болница ”Цар Борис ІІІ”, а от 2019 година – Професор по кардиология към Клиника по кардиология в същата болница. Научен секретар на ДКБ, мандат 2022-2024

Проф. Иван Груев
Научен секретар
ivangruev@yahoo.com
Доц.  Валери Гелев

Доц. Валери Гелев
Касиер
vlgelev@abv.bg
Д-р Красимир Маринов

Д-р Красимир Маринов
член
drkmarinov@abv.bg
Доц. Антония Кишева

Има придобити специалности по обща медицина и кардиология и научна степен „доктор“. От 2021г. е доцент към Първа катедра по Вътрешни болести на МУ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна.

Доц. Антония Кишева
член
tony_kisheva@yahoo.com
Доц. Мариана Господинова

Доц. Мариана Господинова
член
maryvg2009@yahoo.com
Доц. Елена Димитрова

Доц. д-р Елена Димитрова завършва медицина пред 2008 година в Медицински университет – София. От 2009 до 2013 година специализира кардиология в УМБАЛ „Света Анна” – София.  През 2014 година след придобиване на специалност започва работа в МБАЛ „Национална кардиологична болница”. През 2017 година защитава дисертация в областта на белодробната хипертония, като във връзка с това е провела обучения във Виена и ECZ – Otwock, Полша.  

Доц. Елена Димитрова
Член
elena.sv@gmail.com
Д-р Теодора Янева-Сиракова

Д-р Теодора Янева-Сиракова
член
teodora.yaneva@gmail.com
д-р Долина Генчева

Д-р Долина Генчева, д.м. е специалист по кардиология в УМБАЛ “Св. Георги“ гр. Пловдив и преподавател към Медицински Университет – Пловдив.  

д-р Долина Генчева
член
sylvanas@mail.bg

Други длъжностни лица

Проф. Нина Гочева

Проф. Нина Гочева
Главен редактор на сп. “Българска кардиология”
ngotcheva@abv.bg
Маргарита Росенова

Маргарита Росенова
Технически сътрудник
bsc.office@yahoo.com
Мария Иванова

Мария Иванова
Мениджър проекти
maria.ivanova.bsc@abv.bg
Д-р Мария Василева

Д-р Мария Василева
Икономически директор
Mariya.V.Vasyleva@gmail.com