Практически курс по трансезофагеална ехокардиография

Кардиолози и специализанти ще се обучават на трансезофагеална ехокардиография със симулатор


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на обучение по трансезофагеална ехокардиография, организирано съвместно от Дружество на кардиолозите в България и Симулационен център на Медицински Университет – Пловдив, което ще се проведе на 21.10.2023г. В рамките на събитието са предвидени теоретична част, но фокус е практическата част с възможност за използване на симулатор за извършване на трансезофагеална ехокардиография. Обучението е насочено към колеги в напреднала фаза на специализацията по кардиология  и кардиолози с интерес към приложението на ТЕЕ в клиничната си практика. Събитието ще се проведе в Аудиторен комплекс на Медицински Университет – Пловдив, III етаж; гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А.  Максималният възможен брой участници е 20 поради ограничения във връзка с практическото обучение.


Регистрационни такси:

* 50 лв. за членове на ДКБ

* 100 лв. за нечленове на ДКБ


Моля да се регистрирате на имейл: mopsi.kazakova@gmail.com , като изпратите в свободен текст заявка за участие с посочени три имена, град, месторабота и телефон.


Програма на курса: Практически курс по трансезофагеална ехокардиография.docx


Очакваме Ви!

С уважение,


Доц. д-р Васил Трайков, д.м. – Председател на ДКБ 2022-2024

Д-р Долина Генчева, д.м. – Член на УС на ДКБ, организатор на курса