ЕВРОПЕЙСКИ ИЗПИТ ПО КАРДИОЛОГИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗПИТ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Уважаеми колеги,


От 2018 г. Европейското кардиологично дружество организира и провежда изпит за Европейска диплома по кардиология, в който до 2020 г. България беше със статут на „наблюдател”.

Изпитът се базира на клинични случаи и се състои от 120 въпроса от различни области на кардиологията, на които трябва да се отговори в рамките на 3 часа:

  • Клапни и миокардни болести – 24 въпроса
  • ИБС – 25 въпроса
  • Ритъмни нарушения – 24 въпроса
  • Вродени сърдечни заболявания при възрастни и неинвазивни изследвания – 24 въпроса
  • Клинична кардиология – 23 въпроса

Изпитът се счита за „взет” при поне 70/120 верни отговора.


От 2021 г. България е активен участник в този изпит. На 09.03.2021 г. той за първи път се проведе on-line и в него участваха 3-ма млади български лекари със специалност „кардиология”. Д-р Ралица Панчева от КПВБ – Александровска болница в София издържа успешно изпита и заслужи нашите поздравления.

EEGC2020_Certificate_R.Pancheva.pdf

Следващият изпит ще бъде на 15.06.2021 г. Всички колеги, които са взели държавния си изпит по кардиология у нас и имат желание да се явят на изпит за Европейска диплома по кардиология, могат да подадат молба до офиса на ДКБ в срок до 15.04.2021г.

Лице за контакт Маргарита Росенова bsc.office@yahoo.com, тел. 0889788446

Дружеството на кардиолозите в България поема разходите за участие в изпита.  


 


Успех, колеги !

Проф. Асен Гудев

Председател на ДКБ


Доц. Кирил Карамфилов

Научен секретар на ДКБ


Доц. Николай Рунев

Ръководител проект