Виртуален научен симпозиум "Heart Failure Update"

Виртуален научен симпозиум "Heart Failure Update"

Уважаеми колеги,


Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България. Сърдечната недостатъчност е важен елемент от тази патология, като броят на болните със СН нараства в общоевропейски мащаб, както поради застаряването на населението, така и, парадоксално, поради успехите в други области на медицината и в частност кардиологията, удължаващи животът на болните. Това прави разширяването на познанията ни за причините, диагностиката и лечението на СН особено актуално.

На 05-06 юни 2020г , чрез онлайн стрийминг, ще се проведе виртуален научен симпозиум "Heart Failure Update", организиран от Дружеството на Кардиолозите в България и работната група по сърдечна недостатъчност. Научното събитие се осъществява с подкрепата на HFA при Европейското Дружество на кардиолозите.

Подготвили сме програма, която включва тематични сесии, фокус-лекции, дебати, които ще бъдат изнесени от  изявени чуждестранни и български специалисти. На вашето внимание ще бъде представена виртуална изложба на фармацевтични и технологични компании.

Нашето желание е този виртуален научен форум да помогне за продължаващото медицинско обучение в областта на сърдечната недостатъчност. 

Бъдете част от иновативния виртуален формат на Heart Failure Update!

Правим го за Вас!


Доц. Д-р Мария Токмакова, председател на ДКБ, мадат 2018-2020

Проф. Д-р Пламен Гацов, председател на РГ по СН

Д-р Васил Трайков, научен секретар на ДКБ, мандат 2018-2020


Programa_BG.pdf

Programa_final_English.pdf

За регистрация:
https://reg.eventdesignbg.com/cardio/