VII Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

27 october 2023 - 29 october 2023
Бургас, хотел "България"

VII Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име имам удоволствието да Ви поканя на VII Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се проведе в периода 27-29 октомври 2023 г. в хотел България, гр. Бургас.

По време на конгреса експерти от страната и чужбина ще представят най-актуалните теми в електрофизиологията и кардиостимулацията. Научното съдържание ще е фокусирано върху последните открития в областта на диагностиката и лечението на предсърдното мъждене и сърдечната недостатъчност, както и превенцията на внезапната сърдечна смърт. Ще бъдат показани и някои нови техники и технологии, които все още не са залегнали в препоръките. Специален акцент ще бъде поставен върху интердисциплинарния подход в лечението на пациентите и колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика, специалистите по инвазивна кардиология и други колеги. Предвиждаме и съвместни научни сесии с дружества, с които ССКЕБ е в много тясна колаборация и партнира чудесно – Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК), както и Европейската Асоциация по Аритмии (EHRA).

Програмата ще съдържа и практически насочени сесии, фокусирани върху проблеми, с които се сблъскваме в ежедневната клинична практика и ще разкрият редица детайли от диагностиката и лечението на ритъмно-проводните нарушения и сърдечната недостатъчност.

Водещи фармацевтични компании и представители от областта на инвазивната електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможност да демонстрират най-новите си постижения на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса.

Социалните събития в рамките на форума ще Ви дадат възможност да разширите мрежата си от контакти и да обмените опит с колеги и приятели в неформална обстановка.

Ще Ви очакваме!

С уважение,

Д-р Красимир Джинсов

Председател на ССКЕБ


За информация относно участие ТУК.

Официален партньор при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития ООД.

Лице за контакт: Яким Неделчев, yakim@cmebg.com, 0889 835 925