Научен симпозиум "Кардио-онкология"

16 april 2022 - 16 april 2022
гр. София

Научен симпозиум "Кардио-онкология"


Уважаеми колеги,


бихме искали да ви поканим да участвате в научен симпозиум на тема “Кардиоонкология”, за наша радост форумът ще се проведе на място в гр. София, Аула „проф. д-р Александър Чирков“ в болница "Света Екатерина", на 16.04.202г. /Събота/. 

Кардио-онкологията е мултидисциплинарна специалност, насочена към управление и предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания при пациенти с рак и оцелели. Първоначално кардио-онкологията е насочена към кардиомиопатия и застойна сърдечна недостатъчност, свързани с антрациклини, клас химиотерапевтици, използвани за лечение на различни видове рак, включително гърда, саркома, левкемия и лимфом. Тъй като областта на кардио-онкологията се разраства, все повече се признава, че кардиотоксичността не се ограничава само до антрациклини и сърдечна недостатъчност; вместо това новите терапии за рак са свързани с различни сърдечни усложнения, включително съдови заболявания, ускорена хипертония и аритмии.


За информация и записвания:

Дружество а кардиолозите в България 

bscardiology@gmail.com

0889788446 - Маргарита Росенова

Форма за регистрация:

RegistrationFormCO2022.pdf

Програма на събитието:

KO_04.2022_programaA4.pdf