VI Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

VI Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

Програма


VI Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология ще се излъчва безплатно на платформата на събитието: https://cmebg.com/sabitia/vi-nacionalen-kongres-po-kardiostimulacia


Уважаеми колеги,

         В ход е подготовката на VI Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се проведе в хибриден формат в периода 29-31.10.2021 г. в хотел Империал в гр. Пловдив.

         От името на Управителния съвет на Съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България (ССКЕБ), имаме удоволствието да Ви поканим да представите своите собствени научни разработки и интересни клинични случаи от клинична практика в областта на електрофизиологията и кардиостимулацията. В научната програма е предвидена отделна сесия за устни презентации на клинични случаи и собствени разработки, както и възможност за представяне на постери.

        Желаещите да вземат участие е необходимо да изпратят резюме на научната разработка или клиничен случай в обем до 400 думи на e-mail-а на ССКЕБ sskeb@abv.bg до 10.10.2021 г.

        Линкове към събитието:

https://cmebg.com/sabitia/vi-nacionalen-kongres-po-radiostimulacia/

https://cmebg.com/en/sabitia/vi-nacionalen-congres-cardiostimulacia-i-electrophysiologia/

http://www.bgpace.com