Дружеството на Кардиолозите в България и глобалната COVID-19 пандемия

В разгара на глобалната пандемия от коронавирус Дружеството на кардиолозите в България и всички негови членове имат важна роля в ограничаването на разпространението на инфекцията, защото една значителна част от заболелите от COVID-19 имат сърдечно-съдови придружаващи заболявания или ще развият сърдечно-съдови усложнения.

За да можем да полагаме грижи за пациентите си първо трябва да предпазим себе си!

Използвайте маски, ръкавици, дезинфектанти и други лични предпазни средства!
Тъй като лечението на COVID-19 на този етап е изцяло емпирично и не разполагаме с ваксина или друго ефикасно средство, ограничаването на разпространението на инфекцията е важна и за сега единствена нефармакологична интервенция, чрез която можем да намалим трансмисията на вируса.

Решаващо е всички здравни организации, болници, институции, медици и други да бъдат фокусирани върху общественото здраве. Необходими са безпрецедентни мерки. Подкрепяме решенията на националния кризисен щаб и съветваме нашите пациенти, които са сред най-рисковите групи, както и техните семейства, да спазват препоръките за социална изолация и всички превантивни методи за ограничаване разпространението на инфекцията в обществото.

С уважение:
Доц. Мария Токмакова, дм
Председател на УС на ДКБ