Научен симпозиум "Стимулация на проводната система"

22 април 2023 - 22 април 2023
София хотел Балкан

Научен симпозиум "Стимулация на проводната система"

Уважаеми колеги,


Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в предстоящия научен симпозиум на тема „Стимулация на проводната система“, организиран от Дружество на кардиолозите в България, съвместно с Съсловно сдружението по кардиостимулация и електрофизиология  в България. Събитието ще се проведе на 22 април, събота, в „Хотел Балкан“ гр. София.

На събитието ще бъдат представени принципите на този нов метод за физиологична стимулация и ще бъдат разгледани основните показания за имплантация на система за стимулация на проводната система, както и редица технически особености, свързани  с процедурата. В рамките на симпозиума се планира и излъчване на случаи на живо, които да демонстрират на аудиторията предимствата на този нов метод на физиологична стимулация. Сред експертите, които са потвърдили участие в симпозиума са световно известни специалисти като prof. Haran Burri, prof. Marek Jastrzebski и prof. David Zizek.

Симпозиумът е предназначен за широка аудитория, включваща електрофизиолози, кардиолози от клиничната и амбулаторната практика, общопрактикуващи лекари, специализанти по кардиология и др.


Доц. Д-р Васил Велчев, дм

Научен ръководител на събитието


Доц. Д-р Васил Трайков, дм

председател на ДКБ 2022-2024


Проф. Д-р Иван Груев, дм

Научен секретар на ДКБ 2022-2024


Д-р Красимир Джинсов

Председател на ССКЕБ


Регистрационна форма: Registration form SPS_2023.pdf

Програма: ПрограмаSPS2023.pdf

PreliminaryProgram11_03_2023_Eng.docx