Членство в ДКБ

Уважаеми колеги, 

Тук може да откриете необходимите документи за членство в Дружество на кардиолозите в България.

Молба, форма за база данни и форма на препоръка. 

BSC molba chlenstvo.doc

BSC preporaka_chlenstvo.doc

Forma baza danni BSC.doc

Очакваме да получим попълнени препоръки от двама редовни члена на ДКБ. Те са част от необходимите документи, придружаващи молбата и формата база данни . Моля попълнете ги и ги изпратете обратно по мейла. След заплащане на членски внос за 2024 г, и разглеждане на молбата на заседание на УС на ДКБ, ще бъдете пълноправен член на Дружеството. Членски внос за лекари е 50 лв., а за специализанти по кардиология е 25 лв.

Член на European Society of Cardiology (ESC) ставате година след приемане в ДКБ, съгласно правилата на ESC.


Членският си внос можете да платите по два начина:

1. чрез модула за електронно разплащане в сайта на ДКБ, в който можете да ползвате дебитната или кредитната си карта; - на началната страница отдолу

2. чрез банков превод в сметката на Дружество на кардиолозите в България

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК,

SWIFT/BIC:     UNCRBGSF

IBAN:      BG98 UNCR 9660 1001 8539 10

(И в двата случая на банков превод моля, упоменавайте трите си имена, за кои години е плащането и не извършвайте плащането от сметката на юридически лица, тъй като членовете на ДКБ са физически лица, т.е. би могло да има счетоводен проблем и за двете страни!)