Становище на Съвета по хипертония на Европейското кардиологично дружество за употребата на АСЕ-инхибитори и блокери на ангиотензиновите рецептори

Становище на Съвета по хипертония на Европейското кардиологично дружество за употребата на АСЕ-инхибитори и блокери на ангиотензиновите рецептори

Въз основа на първоначални доклади от Китай и последващи доказателства, че артериалната хипертония може да бъде свързана с повишен риск от смъртност при хоспитализирани пациенти, инфектирани с COVID-19, са представени хипотези, които предполагат потенциални неблагоприятни ефекти на инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE-i) или на ангиотензин рецепторните блокери (ARBs).

Беше предложено, особено в социални медии, че тези често използвани лекарства могат да повишат както риска от инфекция, така и тежестта на SARS-CoV2. Тревогата възниква от наблюдението, че подобно на коронавирусът, причиняващ SARS, вирусът COVID-19 се свързва със специфичен ензим, наречен ACE2, за да инфектира клетките, а нивата на ACE2 се повишават след лечение с ACE-i и ARBs.

Поради разпространението на информацията в социалните медии, пациентите, приемащи тези лекарства за високото си кръвно налягане, и техните лекари стават все по-загрижени, а в някои случаи спират да приемат своите медикаменти от посочените класове.

Спекулацията за безопасността на лечение с АСЕ-i или ARB във връзка с COVID-19 няма стабилна научна основа или доказателства в подкрепа на това. Всъщност има данни от проучвания при животни, които предполагат, че лекарства от посочените класове може да са протективни от сериозни белодробни усложнения при пациенти с инфекция COVID-19, но към момента няма данни при хора.

Съветът по хипертония на Европейското кардиологично дружество желае да подчертае липсата на каквито и да било доказателства, подкрепящи вредния ефект на АСЕ-I и ARB в контекста на пандемията от COVID-19.

Съветът по хипертония настоятелно препоръчва на лекарите и пациентите да продължат лечението с обичайната си антихипертензивна терапия, тъй като няма клинични или научни доказателства, които да подсказват, че лечението с ACEi или ARB трябва да бъде прекратено поради инфекцията Covid-19.

Проф. Джовани де Симоне,
Председател, Съвет по хипертония на Европейското кардиологично дружество