СЪРЦЕТО ПОМНИ! Информационна кампания за риска от повторни сърдечносъдови инциденти при пациенти, преживели остър коронарен синдром

Информационна кампания за риска от повторни сърдечносъдови инциденти при пациенти, преживели остър коронарен синдром


Към видео материала на кампанията

Материали за сваляне:

Информация за пациенти преживели инфаркт и техните близки.pdfИнформация за пациенти преживели инфаркт преди 12 месеца.pdf
Най-често задавани въпроси от пациенти преживели инфаркт.pdf