списание "Българска кардиология" бр. 4 - ПОКАНА ЗА СТАТИИ

списание "Българска кардиология" бр. 4 - ПОКАНА ЗА СТАТИИ


Списание “Българска кардиология“ – Покана за статии


•Темата на 4 бр. на официалното списание на ДКБ ще бъде посветено на аритмии, електрофизиология и кардиостимулация.

•Ръкописи съобразени с насоки към авторите са желателни.

•Оригинални разработки са с предимство.

•Записването е отворено на сайта на списанието https://journal.bgcardio.org

•Краен срок за записване 15 октомври 2023г.

•Списанието е индексирано в SCOPUS от 31 май 2023г.