Научен уебинар на тема  „COVID 19 и сърдечно-съдови заболявания“

Научен уебинар на тема „COVID 19 и сърдечно-съдови заболявания“

Уважаеми колега,


На 11.05.2020 г. от 15:00 ч. до 19:30 ч. Дружеството на Кардиолозите в България организира научен уебинар на тема  „COVID 19 и сърдечно-съдови заболявания“.

Уебинарът цели запознаване на участниците с последните препоръки на Европейското Дружество по Кардиология и други сродни големи организации по отношение на поведението при пациенти с COVID -19 и сърдечно-съдови заболявания.

Събитието ще даде ясни практически насоки за поведение по отношение на амбулаторни и хоспитализирани пациенти, но ще бъдат дискутирани и теми от патофизиологията и епидемиологията на COVID-19.

Дружеството на Кардиолозите в България привлече като лектори 20 изявени специалисти и университетски преподаватели, които са потвърдили своето участие в уебинара.

Научното събитие е широко подкрепено и от партньорите на ДКБ от индустрията.

Уебинарът е насочен към широка публика от кардиолози, пулмолози, анестезиолози и ОПЛ.

Събитието е достъпно свободно, без парола през следния линк: https://us02web.zoom.us/j/83369481657 

Очaкваме Ви заедно да обсъдим поведението спрямо болните със СС заболявания, които са в риск при обстоятелствата на COVID-19 пандемия.