Научен календар на ДКБ 2023

Научен календар на ДКБ 2023

Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви представим научния календар, който сме планирали през 2023г. 

• Симпозиум "Артериална хипертония и превенция на ССЗ"

     17-18 февруари 2023г. – гр. София

• Зимно училище за специализанти по кардиология

      23-26 март 2023г. – гр. Хисаря

• Симпозиум „Стимулация на проводната система“ – съвместно със ССКЕБ

      22 април 2023г. – гр. София

• Симпозиум „Сърдечна недостатъчност“

      02-04 юни 2023г. – гр. Пловдив, хотел „Хилтън“

• Симпозиум „Камерни тахиаритмии и внезапна сърдечна смърт“

      15-16 септември 2023г.

• Симпозиум „Клапни болести“

       24-26 Ноември 2023г.


От Организационния комитет на ДКБ!