Меморандум за сърдечно-съдовото здраве в България беше подписан в София

Меморандум за сърдечно-съдовото здраве в България беше подписан в София

Меморандум за реализация на Националния план за сърдечно-съдово здраве бе подписан днес

Дружеството на кардиолозите обедини всички заинтересовани страни в кауза за намаляване на смъртността и превенцията на сърдечно-съдовите
болести

Меморандум за подкрепа на Национален план за сърдечно-съдово здраве беше подписан днес от над 60 заинтересовани страни - представители на здравни институции, академичните среди, съсловни и научни дружества, браншови и пациентските организации, неправителствения сектор. Събитието е организирано от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).

Председателят на Управителния съвет на ДКБ Доц. Васил Трайков откри форума с благодарност на всички присъстващи за застъпничеството им за голямата кауза на обществото ни - Националният план за сърдечно-съдово здраве. Той отново подчерта, че приоритети на този документ са намаляване на предотвратимата смъртност от ССЗ с 30% до 2030 г., политика за превенция в Националната здравна стратегия, стимулиране на въвеждането на дигиталните технологии и иновации, навременно лечение и рехабилитация в условията на персонализирана медицинска грижа, както и стандартизиране на оценката на качеството на живот на болните.

„Току-що  се завърнах от форум на Европейското кардиологично дружество, където представих плана ни пред българските депутати и имаме уверението им за подкрепа на европейско ниво", отбеляза  доц.
Трайков.  Проф. Асен Гудев - бивш председател на ДКБ, при който
Националният алианс за сърдечно-съдово здраве бе учреден, бе категоричен, че е време здравеопазването да се разглежда като инвестиция и подчерта значимия принос на превенцията за предотвратяване на усложненията на сърдечно-съдовите заболявания и в
медицински и обществен план. „Заедно можем да постигнем повече за бъдещето на България", отбеляза проф. Кирил Карамфилов, бъдещ председател на ДКБ, а на свой ред научният секретар на дружеството проф. Иван Груев заяви, че лекарите не могат да се справят сами с епидемията от сърдечно-съдовите заболявания и разчитат на системата на образованието, където да се положат основите на здравната грамотност и
разбирането за важността на профилактиката и здравословния начин
на живот".  Доц. Трайков бе категоричен, че  „Алиансът е органът на застъпници, който да изведе плана на първо място в дневния ред на институциите и обществото."

Меморандумът беше приет и подписан от всички присъстващи заинтересованите страни и ще бъде изпратен в началото на 2024 година до институциите. От ДКБ изразиха надежда, че националните власти ще ангажират всички участници за обществен консенсус по отношение на
приемането и прилагането на Националния план за сърдечно-съдово
здраве, като инициират обществено обсъждане в работни групи и начертаят пътна карта за имплементирането му и изработването на програми за изпълнението му от страна на публичната администрация до края на 2024 година.