Конкурс за клинични случаи на тема:  "Първична и вторична профилактика - контрол на рисковите фактори"

Конкурс за клинични случаи на тема: "Първична и вторична профилактика - контрол на рисковите фактори"

Уважаеми колеги, 


От името на Дружество на кардиолозите в България, Българското дружество по инвазивна кардиология и списание "Българска кардиология" имаме удоволствието да Ви поканим за участвате в конкурс за клинични случаи на тема:

"Първична и вторична профилактика - контрол на рисковите фактори"

Конкурсът е адресиран към всички заинтересувани лекари в областта на кардиологията и инвазивната кардиология.

Краен срок за подаване на изготвените клинични случаи: 30.06.2021г./сряда/

Постъпилите клинични случаи ще бъдат оценявани от референтите на списание "Българска кардиология" по следните критерии:

  • Актуалност на случая
  • Иновативно и добре обосновано решение
  • Яснота на изложението
  • Пълнота на литературната справка
  • Насърчава се допълнителното включване и илюстриране на случая с различни интерактивни материали и обсъждания


Най-добрият клиничен случай ще получи парична награда в размер на 1000 лв. 

Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди по 500 лв. 

Авторите на най-добрите клинични случаи ще имат възможност да бъдат публикувани на страниците на списание "Българска кардиология"

Пожелаваме Ви успех!


Проф. Асен Гудев - председател на ДКБ

Доц. Васил Велчев - председател на БДИК

Проф. Нина Гочева - главен редактор на сп. "Българска кардиология"