Конкурс за финансово подпомагане на научно-изследователски проект 2019

Дружество на кардиолозите в България обявява конкурс за финансово подпомагане на научно-изследователски проект за периода 2019 – 2020г в размер на 10 000 лева.

Проектът цели подпомагане на научни разработки в областта на кардиологията с висока степен на иновативност и потенциал за практическо приложение в науката и практиката в Република България.

Предлаганите научно-изследователски проекти трябва да са предхождани от собствени предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализираната научна литература.

Срок за подаване на документи от 07 - 31.05.2019г чрез типов пакет, качен на сайта на ДКБ.

Доц. Д-р Мария Токмакова, д.м.
Председател на ДКБ

Документи за кандидатстване:
Процедура на конкурса 2019
Описание на научно-изследователски проект
Финансов план на научно-изследователски проект
Заявка за участие на научно-изследователски проект