ESC Ръководство за диагностика и лечение на сърдечно съдови заболявания по време на пандемията от COVID-19

Повече информация може да получите на страницата на ESC:
https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance#p09