Доц. Трайков води дискусия в конференцията „Сърдечно-съдово здраве в Европа: предизвикателства и перспективи“

Доц. Трайков води дискусия в конференцията „Сърдечно-съдово здраве в Европа: предизвикателства и перспективи“

Доц. Трайков води дискусия в конференцията „Сърдечно-съдово здраве в Европа: предизвикателства и перспективи“


Председателят на ДКБ доц. Васил Трайков бе модератор на първия панел в конференцията „Сърдечно-съдово здраве в Европа: предизвикателства и перспективи“, чийто домакин бе вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел в партньорство с посланик Фредерик Мьорис и посолството на Белгия в България. Участваха и здравният министър проф. Христо Хинков и посланикът на Унгария Миклош Борош.

Конференцията се проведе с подкрепата на Европейското дружество по кардиология и Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). Български и европейски експерти, представители на институциите на ЕС, учени обсъдиха как сърдечно-съдовото здраве да бъде поставено в центъра на европейския дискурс. Основните теми на конференцията бяха укрепване на социалната и здравната програма на ЕС и сърдечно-съдовото здраве в България. С координирани действия и общи усилия темата за сърдечно-съдовото здраве може да стои високо в европейския и националния дневен ред, каза Мария Габриел.

Темата на първия панел бе „Ускоряване на действията в европейския социален и здравен дневен ред: развитие в областта на сърдечно-съдовото здраве и перспективите на бъдещето“. Доц. Трайков представи участниците: „проф. Щефан Ахенбах, бивш председател на Европейското кардиологично дружество, който многократно е подкрепял ДКБ през годините и е водещ застъпник за институционализирането на европейския и националните планове за сърдечно-съдово здраве на страните-членки. Проф. Ахенбах е бил гост и активен участник в няколко събития по темата сърдечно-съдово здраве, организирани от ДКБ; д-р Андрей Ковачев, български евродепутат, който многократно алармира за необходимостта от устойчивост и иновации в здравеопазването предвид предизвикателствата на демографските промени и застаряването на населението у нас, които са свързани и с повишена заболеваемост от ССЗ; проф. Ернст Ритцшел, началник на Клиниката по епидемиология на сърдечно-съдовите заболявания към Университета на Гент, Белгия, изявен учен с огромен опит в полето на проучванията и медицината, основана на доказателствата; Мария да Граса Карвальо, евродепутат от Португалия и застъпник на множество обществени каузи и представител на страна-членка на ЕС, чиято национална здравна стратегия от 2020 г. фокусира именно един от нашите приоритети – намаляване на предотвратимата смърт.“

Участниците във вторияпанел се фокусираха върху идеи как предизвикателствата да бъдат превърнати във възможности в контекста на предоставяне на по-добра медицинска помощ на българските граждани. Панелът беше модериран от Председателя на БЛС д-р Иван Маджаров, а първи думата взе проф. Христо Хинков, Министър на Здравеопазването на РБ, който очерта направеното до момента от институциите по отношение на сърдечно-съдовите заболявания. Доц. Трайков обобщи петте приоритета, които залягат в концепцията за Национален план за сърдечно-съдово здраве. Сред тях на първо място стои превенцията, посочи доц. Трайков. Участниците в панела дискутираха и как конкретно да се постигне създаването и въвеждането на интегрирана система от мерки, които да работят в посока намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. В дискусията се включиха и редица участници в събитието, сред които проф. Асен Гудев – Бивш Председател на ДКБ, който очерта усилията на ДКБ през годините за подобряване на квалификацията на кардиолозите. Проф. Кирил Карамфилов – бъдещ председател на ДКБ посочи важността на приемствеността в дружеството за успешното завършване на подобни важни проекти какъвто е Националния план за сърдечно-съдово здраве. Той спомена и важността на широката обществевна подкрепа за каузата и припомни, че през м.декември 2023 година беше подписан меморандум от участниците в Националния алианс за сърдечно-съдово здраве. Изказване направи и проф. Иван Груев – научен секретар на ДКБ, който посочи конкретни данни относно разпространеността на рисковите фактори в страната.


"През последните десетилетия медицината отбелязва значителен напредък, но въпреки това сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в световен мащаб и причина номер едно за смъртност в ЕС. Мащабът на предизвикателствата е неоспорим, но в рамките на тези предизвикателства се крият възможности за иновативен напредък. Важно е заедно очертаем основни приоритети с водеща цел - Национален план за сърдечно-съдовите заболявания със стратегия и план за действия, които да носят полза за гражданите, България и ЕС. С координирани действия и обединени усилия можем да допринесем за един по-здрав и по-силен Европейски съюз", заяви Мария Габриел.

Белгийското председателство на Съвета на ЕС поставя укрепването на социалната и здравната програма на ЕС сред шестте си приоритета за периода януари-юни 2024 г. Целта е да се ангажират повече европейски политици и здравни специалисти с развитието на сърдечно-съдовото здраве.

"Адресираме ли проблемите, свързани със сърдечно-съдовото здраве, адресираме темата за общественото здраве. Тя минава през лечение, превенция, иновации, образование и сътрудничество на национално и европейско ниво. Нека с общи усилия направим така, че темата за сърдечно-съдовото здраве да стои високо в европейския и националния дневен ред и бъде изпълнена с конкретика", заключи Мария Габриел.