Добра новина бележи Световният ден на сърцето: Обещаващо устройство помага на хора със сърдечна недостатъчност

Световният ден на сърцето е събитие, организирано от Световната сърдечна федерация през 2000 г., което се отбелязва ежегодно на 29-ти септември. Целта на кампанията е да разпространява информация във връзка с различни болести, рискови фактори и интервенции, свързани със сърдечното здраве. Що се отнася до българските географски ширини, според Дружеството на кардиолозите в България около 140 хиляди души живеят със сърдечна недостатъчност, а при половината от тях това означава прогноза за преждевременна смърт в рамките на 5 години след поставянето на диагноза. Прогнозата е особено песимистична за пациентите със сърдечна недостатъчност, които имат митрална регургитация поради дисфункция на лявата камера, съобщава статия в The New England Journal of Medicine. Най-общо, митрална регургитация представлява невъзможност на митралната клапа да изпълнява правилно ролята си, в резултат на което кръвта тече назад към сърцето. Състоянието се разделя на първично (промени в самите клапни платна) и вторично (промени в околоклапните части). Специално вторичната, при която се наблюдава геометрична дислокация на папиларните мускули и сухожилните нишки, е тясно свързана с влошено качество на живот, повишена честота на хоспитализация и висок риск от фатален изход.

Учените обаче съобщават, че съществува ново устройство, което дава надежда за по-добър живот на хората с тежка сърдечна недостатъчност и намалява значително риска от фатален край в рамките на вече две години от лечението. Наречено MitraClip, устройството се препоръчва като опция за пациенти, за които се счита, че са твърде болни за кардиохирургия. Последното, разбира се, трябва да се определи от клиничната преценка на професионален екип въз основа наличието на един или повече хирургически рискови фактори.  Технологията, която защипва повредената клапа, позволявайки ѝ да изпомпва кръв нормално, не е съвсем нова. Създадена през 2003 г., нейното одобрение от FDA идва през октомври 2013 г., но единствено във връзка с първичната (дегенеративна) форма на митрална регургитация. Понастоящем използването ѝ за лечение на вторичната (функционална) форма е обект на клинични проучвания, резултатите от които обаче са позитивни. Поради нуждата от допълнителни данни, MitraClip още не е одобрена от FDA за третиране на състоянието.