Декларация подкрепа ваксини

Декларация подкрепа ваксини

                                                                       До:

                                                                      Проф. Костадин Ангелов

                                                                      Министър на здравеопазването                                                                                      

                                                                       До Акад. Христо Григоров

                                                                       Председател на БЧК

                                                                                      

                                                                       Проф. Красимир Гигов

                                                                       Ген. Директор на БЧК

                                                                      Координациoнен съвет за                                                                                 изпълнение 

                                                                       на Националния план за                                                                                   ваксиниране

                                                                       Д-р Иван Маджаров

                                                                       Председател на БЛС  

            Дружеството на Кардиолозите в България подкрепя и се присъединява към решенията държавните и здравни институции за Национален план за ваксиниране. 

Като продължение и съгласие с апела на Европейското Дружество Кардиология,както и на останалите световни организации, посветени на грижата за болни със ССЗ, Дружеството на Кардиолозите в България, взе решение на извънредно свикан Управителен Съвет, да участва в кампанията за популяризиране необходимостта от имунизация и за преодоляване на обществения страх от ваксиниране.

ДКБ е организация с повече 1000 членове, представляваща всички специалности в областта на кардиологията и всеки от нас е готов да бъде част от кампанията националния щаб за имунизиране и убеждаване на обществото в нейната необходимост за спиране на инфекцията. Ние, като лекари кардиолози, ще участваме активно и ще убедим обществеността в изключителната важност с помощта на ваксините да спрем заразата от Covid-19. Пациентите със сърдечно съдови заболявания са едни от най-уязвимите, а ние като лекари и медицински персонал, сме в най-висок риск за предаване на инфекцията на нашите пациентиИмунизирането ни ще позволи да продължим да изпълняваме професионалните си ангажименти да помагаме и предпазваме  нашите болни от инфекция с COVID 19 и усложняване на ССЗ като последствия от възможно заразяване.                                                                                   

                                                                  С уважение:

                                                                   Проф. Асен Гудев, дм 

                                                                  Чл.кореспондент към БАН

 

                                                                   Председател на ДКБ