Членски внос 2020 г.

До Членовете 

на Дружеството на кардиолозите в България 


Уважаеми колеги,


Напомняме Ви, да заплатите Вашият членски внос за текущата 2020 година.

За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ Маргарита Росенова на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446.

Членският си внос може да платите по три начина:

- чрез модула за електронно разплащане в сайта на ДКБ, в който можете да ползвате дебитната или кредитната си карта;

- чрез банков превод в сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, София 1000, пл. „Света Неделя” 7, IBAN: BG98UNCR96601001853910; SWIFT/BIC: UNCRBGSF

(И в двата случая на банков превод моля, упоменавайте трите си имена, за кои години е плащането и не извършвайте плащането от сметката на юридически лица, тъй като членовете на ДКБ са физически лица!)

- в брой в офиса на ДКБ

Няма промяна в годишния размер на члeнския внос в ДКБ: 

50лв за лекари

25лв за специализанти

Напомняме Ви, че редовното членството в ДКБ предоставя редица предимства: членство в Европейското кардиологично дружество, безплатен абонамент за списание „Българска кардиология”, достъп до преведени на български език актуализирани ръководни правила на ESC, достъп до електронни ресурси, възможност да се възползвате от безплатно участие или преференциални такси участие в научните изяви на ДКБ, право на участие в избори на органите на ДКБ и много др.

Според Устава на сдружението само членовете, които са заплатили членския си внос за 2020 година включително, имат право да участват в Общото събрание, насрочено от УС за 22.10.2020 година в град София, сграда на БЧК, бул. Джеймс Баучер 76, зала „София“ от 15 часа при дневен ред, посочен в поканата за събранието, публикувана на интернет сайта на сдружението, както и да получат на място или по пощата новия  комплект от преведените Препоръки на ESC 2019. 

Ако междувременно сте заплатили членския си внос, моля приемете нашите извинения и пожелания за успешна дейност.