Борба със сърдечно-съдовите заболявание - план за действие на ЕС

2020 ESC-EHN-BG (1) (1) (1).pdf