Уебинар "Кардиология - годишен обзор"

10 december 2020 - 10 december 2020

Уебинар "Кардиология - годишен обзор"

Към събитието - част 1

Към събитието - част 2


Уважаеми колеги, 


Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в предстоящия научен уебинар на тема " Кардиология - годишен обзор", който ще се проведе на 10.12.2020г. /четвъртък/, от 15:45 - 20:00ч.

Ще бъде ползотворно да обсъдим интересни и актуални теми, да споделим нови идеи и да определим параметрите, по които ще работим през 2021г.

Във връзка с тежката и постоянно променяща се епидимиологична обстановка програмата може да претърпи промени.

За информация за участие, моля да се свържете с нас на имейл: bscardiology@gmail.com


ПРОГРАМА:

Кардиология – годишен обзор 2020“

10.12.2020

 

15:45 – 16:00 Приветствие и преглед на програмата

А. Гудев

16:00-16:40     Сесия I – Интервенционална кардиология 

Модератор: Д. Василев

Панелисти: В. Гелев, К. Карамфилов

Теми –            Коронарна физиология - Д. Василев

                        Стволови стенози -  В. Гелев

                        Разпознаване на плаки с висока вероятност за усложняване                            и поведение - К. Карамфилов

 

16:40-17:20    Сесия II – Електрофизиология и Структурни интервенции

Модератор: В. Велчев

Панелисти:, В. Трайков, И. Петров

Теми –            Горещи резултати в Електрофизиологията –(EAST-AFNET 4                               trial, ELDERCARE-AF, STOP AF First) - В. Трайков

                        MItraclip – става ли все по реална алтернатива  спрямо                                   класическата хирургия и кои са най подходящите пациенти -                          И. Петров      

      

17:20-18:10     Сесия III - Сърдечна Недостатъчност

Модератори: Й. Йотов, M. Токмакова

Панелисти: А. Гудев, В. Велчев, Цв. Кътова

Теми –            DAPA HF, EMPEROR- Reduced  – Цв. Кътова

                       SCORED,  SOLOIST-WHF – M.Токмакова

                       GALACTIC-HF, FIDELIO-DKD, VICTORIA – А.Гудев

Фенотипизация на  пациентите със сърдечна недостатъчност – В. Велчев


18:10-18:50    Сесия IV – Дислипидемии, антиагрегация и антикоагулация

Модератор: Е. Трендафилова

Панелисти:, Н. Рунев, А. Постаджиян

Теми               Дислипидемии – какво ново (ORION 3, REDUCE IT,                                             evinacumab) - Н. Рунев

                        Тикагрелор –  променят ли баланса исхемични събитя /                                   кървене данните от POPular CABG trial, TICO-                                                     STEMI, SWEDEHEART при различни клинични сценарии                                   А. Постаджиян

                        Какво ново в антикоагулацията 2020 - Е. Трендафилова


18:50-19:40    Сесия V – COVID 19 и ССЗ

Модератор: А. Симидчиев

Панелисти: Г. Кирова, А. Гудев

Теми:              Пандемията – биология, начало, динамика, лечение, ваксини                          и кога ще дойде края? - А. Симидчиев

                        Рентгенови и КТ промени в БД - Г. Кирова

                         

19:40 – 19:50  Българска кардиология - call for papers – Н. Гочева

19:50 – 20:00  Wrap up and closing remarks

А. ГудевС уважение, 


проф. Асен Гудев,

чл. кореспондент към БАН

председател на ДКБ


доц. Кирил Карамфилов

научен секретар на ДКБ