Онлайн обучителен курс по Ехoкардиография - модул 3

16 september 2020 - 16 september 2020

Онлайн обучителен курс по Ехoкардиография - модул 3

Уважаеми колеги, 

От името на организационния комитет на Дружество на кардиолозите в България, имаме удоволствието да Ви поканим за участвате в предстоящия 

Онлайн обучителен курс по ЕхoкардиографияМОДУЛ 3

дата на провеждане: 16.09.2020г, 17:00-19:00ч. , чрез "zoom"

Тема: „Болести на миокарда, перикарда и дясно сърце“

 

Пулмонална хипертония – 30 мин. Проф. Златарева

Трикуспидална регургитация – 30 мин.  Д-р Шабани

Перикардни изливи и перикардити – 30 мин.  Доц. Минчева

Най-чести кардиомиопатии – 30 мин.  Проф. Кинова

Общо време: 120мин.