Онлайн обучителен курс по Ехoкардиография - модул 2

05 august 2020 - 05 august 2020

Онлайн обучителен курс по Ехoкардиография - модул 2

Уважаеми колеги, 

От името на организационния комитет на Дружество на кардиолозите в България, имаме удоволствието да Ви поканим за участвате в предстоящия 

Онлайн обучителен курс по ЕхoкардиографияМОДУЛ 2

дата на провеждане: 05.08.2020г, 17:00-19:00ч., чрез "zoom"

Тема: „Аортна и митрална клапа“

 

 

Ехокардиографска оценка на аортна клапна стеноза – 30 мин. Доц. Минчева

Оценка на аортна регургитация, комбинирани клапни лезии. Клапни протези – 30 мин.  Проф. Кинова

Ехокардиографска оценка при митрална регургитация -  първична и вторична. Митрална стеноза – 30 мин.  Д-р Шабани

РOCUS -  30 мин. Доц. Христова

Общо време: 120 мин.