Онлайн обучителен курс по Ехoкардиография - модул 1

22 july 2020 - 22 july 2020

Онлайн обучителен курс по Ехoкардиография - модул 1

Уважаеми колеги, 

От името на организационния комитет на Дружество на кардиолозите в България, имаме удоволствието да Ви поканим за участвате в предстоящия 

Онлайн обучителен курс по ЕхoкардиографияМОДУЛ 1

дата на провеждане: 22.07.2020г , 17:00-19:00ч, чрез приложение "zoom'

Тема: „Оценка на сърдечни кухини и камерна функция“

 

 

Принципи на ехокардиографията и настройки на апарата – 30 мин. Доц.  Христова

Оценка на леви сърдечни кухини и систолна функция – 30 мин. Проф. Кинова

Оценка на десни сърдечни кухини – 30 мин. Проф. Златарева

Оценка на диастолна функция и налягания на пълнене – 30 мин. Д-р Шабани

Общо време: 120 мин.