Онлайн мастърклас по клинична електрокардиография

27 октомври 2020 - 27 октомври 2020

Онлайн мастърклас по клинична електрокардиография


 Онлайн курс по клинична електрокардиография

(с подкрепата на Актавис)

 

Дата: 30.06.2020 и 27.10.2020

Експертно ниво

 

Програма:

Модератори: д-р В. Трайков, проф. Ч. Шалганов


  • ЕКГ при исхемия и инфаркт: особени сценарии – ЛББ, наличие на имплантирано електронно устройствo - К. Карамфилов – 30 мин
  • Теснокомплексни тахикардии: ЕКГ особености - В. Трайков – 30 мин
  • Камерни тахиаритмии при структурно здраво сърце - Ч. Шалганов – 30 мин
  • Проводни нарушения: ЕКГ характеристики за висок риск - К. Джинсов – 30 мин
  • ЕКГ при имплантирани електронни устройства - Св. Куртев – 30 мин
  • Особености на ЕКГ в детска възраст - А. Кънева – 30 мин