Онлайн мастърклас по клинична електрокардиография

20 октомври 2020 - 20 октомври 2020

Онлайн мастърклас по клинична електрокардиография

Дата: 20.10.2020 от 16:00-19:00ч 

 

Базово ниво


Програма:

  

Модератори: проф. Ч. Шалганов, д-р В. Трайков  • 16:00-16:30 Основни понятия в електрокардиографията
  • Лектор: д-р Кр. Джинсов 
  • 16:30-17:00 Електрокардиографска диагностика при теснокомплексни тахикардии
  • Лектор: д-р В. Трайков 

17:00-17:30 Електрокардиографска диагностика и диференциална диагноза на ширококомплексни тахикардии

Лектор: проф. Ч. Шалганов 

  • 17:30-18:00 ЕКГ при исхемия и инфаркт

 Лектор: доц. К. Карамфилов 

  • 18:00-18:30 Особености на ЕКГ при пациенти с имплантирани електронни устройства

Лектор: д-р И. Гарвански

  • 18:30-19:00 Електрокардиографски промени при диселектролитемии и прием на медикаменти

Лектор: д-р Н. Поройлиев