Научен симпозиум "Клапни болести"

24 november 2023 - 25 november 2023
хотел Балкан, гр. София

Научен симпозиум "Клапни болести"

Научен симпозиум "Клапни болести"

 

260 специалисти по кардиология и кардиохирургия дискутират новостите в лечението на клапните заболявания!
Двудневният форум се организира Дружеството на кардиолозите в България и бе открит днес!

260 делегати от медицинските специалности по кардиология и
кардиохирургия присъстват на започващия днес научен симпозиум „Клапни болести“. Форумът, организиран от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), ще продължи и утре в хотел „София Балкан Палас“.
„Този научен форум е важен поради социалната значимост на клапните
болести, поради редицата новости в диагностиката и лечението им и поради тясната колаборация, която имаме със специалистите по сърдечна хирургия, която ще покажем още в първата ни съвместна сесия с Дружеството по кардиохирургия“, заяви в откриващата си реч председателят на ДКБ доц.
д-р Васил Трайков. От своя страна научният секретар на ДКБ проф. д-р
Иван Груев подчерта, че програмата в първия ден на форума е с фокус
именно върху оперативното лечение на клапните заболявания, а събота ще бъде посветена на интервенциите при тази патология.

Клапни заболявания се установяват все по-често поради нарастващата
продължителност на живота. Едно от най-разпространените увреждания е
митралната регургитация. Тя засяга около 2% от възрастните хора в света
и се установява при 15-20% от пациентите със сърдечна недостатъчност.
Всеки десети пациент, претърпял остър миокарден инфаркт, се
диагностицира с умерена до тежка митрална регургитация на 30-ия ден след спешния инцидент.

Друго широко разпространено клапно заболяване е аортната стеноза. Тя
засяга предимно възрастни пациенти, може да протече тежко и със сериозни животозастрашаващи усложнения. Заболяванията на сърдечните клапи са обект както на хирургично лечение, така и на новите катетър-базирани интервенции и именно методът на избор на терапия ще бъде сред дискутираните теми на форума. Ще се представят и данни за клиничната ефектиност на транскатетърна имплантация на аортна клапна протеза (TAVI) и транскатетърно възстановяване на митралната клапа (TEER) в качеството им на нови и все по-широко навлизащи минимално-инвазивни техники за лечение при висок периоперативен риск. Един от акцентите в събота ще бъде транскутанната имплантация на аортна клапна протеза със случай на живо. Планирана е и сесия с клинични случаи.


https://www.bta.bg/bg/news/lik/574672-dvudneven-simpozium-za-klapnite-bolesti-na-sartseto-organizira-druzhestvoto-na-k

https://www.puls.bg/novini-i-sbitiia-c-2/24-i-24-noemvri-se-provezhda-nauchen-simpozium-klapni-bolesti-n-49481Програма:

DKB_11.2023_Programa A5.pdf

Регистрационна форма:

Registration form KB_2023.pdf

За информация:

Маргарита Росенова, 0889788446 , bscardiology@gmail.com