Научен симпозиум "Артериална хипертония и превенция"

26 january 2024 - 27 january 2024
гр. София, хотел Новотел

Научен симпозиум "Артериална хипертония и превенция"


Научен симпозиум на тема „Артериална хипертония и превенция на ССЗ“

26-27.01.2024г., гр. София, хотел Новотел


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционния симпозиум  на тема „Артериална хипертония и превенция на ССЗ“ , организиран от Дружество на кардиолозите в България.

И през тази година сме се постарали да Ви предложим една изключително богата и наситена програма. Ще започнем с новостите в препоръките на ESH. Ще продължим Хипертония при специални популации, дебат сесии, нови биомаркери в оценката на риска при ССЗ , остатъчен сърдечно-съдов риск , актуална липидология , роля на дигиталните технологии в превенцията и рехабилитацията, за да завършим с една сесия изцяло посветена на оригинални  български разработки в областта на превенцията и рехабилитацията на ССЗ.

Очакваме Ви! И нека превенцията изпреварва интервенцията в кардиологията!


Проф. д-р Иван Груев, дм

научен секретар на ДКБ

мандат 2022-2024


Доц. д-р Васил Трайков, дм

председател на ДКБ

мандат 2022-2024Интервю с проф. Иван Груев по темата, може да прочетете и чуете от тукПрограма :

DKB_AH_body program.pdf

За регистрация:

Registration form AH2024.pdf

bscardiology@gmail.com

0889 788 446 - Маргарита Росенова


За настаняване:

Николета Денчева

Novotel Sofia 

115 N, Tsarigradsko Shosse – 1784 Sofia – Bulgaria 

T +359 2 904 3003 – M +359 882 49 49 79 *Студенти по медицина, заявили своето участие до 5 януари 2024г. са без такса участие, независимо от членския си статут. След тази дата се регистрират само при заплащане на пълната такса участие.

*Специализанти по кардиология, които са членове на ДКБ със заплатен членски внос за 2024г. включително, могат да се регистрират без да заплащат такса участие до 5 януари 2024г.

*Таксата за член на ДКБ е приложима за платилите към датата на регистрацията членския си внос за 2024г. включително.