Научен симпозиум "Артериална хипертония"

25 февруари 2022 - 26 февруари 2022
зала "София", сграда на БЧК, гр. София

Научен симпозиум "Артериална хипертония"

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да ви поканим да вземете участие в   ежегодния научен симпозиум по артериална хипертония , който за момента се очаква да се проведе хибридно в периода 25-26 февруари 2022г.

Артериалната хипертония остава едно от най-важните социално значими заболявания и е основен поправим рисков фактор за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност.

Един  от  основните  акценти  в  програмата  ще  са рискови фактори за сърдечно-съдовите заболявания, актуалните концепции за диагностика и лечение на артериалната хипертония.

Ще бъде обърнато особено внимание за грижата и лечението на нашите пациенти, в обстановка съпътствана от синдемия, причинена от SARS-COVID 19.

Актуална информация за симпозиума, както и предварителна програма на събитието ще бъдат отразени в сайта на ДКБ:   www.bgcardio.org

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на по-добър контрол на артериалната хипертония и на сърдечно съдовите заболявания в България.


ПредварителнаПрограмаАХ2022.pdf

RegistrationFormAH2021.pdf