Научен календар на ДКБ 2024г.

01 january 2024 - 31 december 2024

Научен календар на ДКБ 2024г.

Имаме удоволствието да споделим с Вас научния календар на Дружеството за предстоящата, юбилейна за нас, 2024г. 


Научен симпозиум на тема "Артериална хипертония и превенция"

         26-27 януари 2024г. – гр. София

Зимно училище за специализанти по кардиология

         28-31 март 2024

Научен симпозиум “Остър коронарен синдром”

        7-8 юни 2024 гр. София

XVIII Национален Конгрес по Кардиология

       10-13 октомври 2024г. – гр. Пловдив, Международен Панаир

Научен симпозиум „Хронични коронарни синдроми“

       15-17 Ноември 2024г.