НАУЧЕН КАЛЕНДАР 2021г.

26 февруари 2021 - 27 november 2021

НАУЧЕН КАЛЕНДАР 2021г.

Уважаеми колеги, 


Публикуваме научните събития, които сме планирали да проведем през 2021г и вече работим по тяхното организиране. Надяваме се ситуацията да е благоприятна и част от срещите да бъдат проведени на живо и да се видим!


1. Научен симпозиум „Артериална Хипертония и Превенция“, 26- 27.02.2021г, online формат 

2. Научен симпозиум „ Кардиомиопатии“, 16-17.04.2021г., хибриден формат 

3. Научен симпозиум „Сърдечна Недостатъчност-Част 2“, 18-19.06.2021г., присъствен 

4. Лятно училище за специализанти по кардиология, 16-18.09.2021г., присъствен формат 

5. Национална конференция по кардиология, - 19-20 ноември 2021г. 

6. Годишен обзор по кардиология  - 3-4 декември 2021г. 


С уважение:

УС на ДКБ