Master Class Critical reading and Medical Writing,24-25 September 2021

24 september 2021 - 25 september 2021

Master Class Critical reading and Medical Writing,24-25 September 2021

На 24 Септември 13.30-17.30

На 25 Септември 9.00-13.00

Записване до 20 септември включително

Формата предвид епидемичната обстановка ще бъде on- line

Цялата подробна информация относно темите на курса са публикувани в сп.Българска Кардиология

 Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че УС на Дружество на кардиолозите в България, предвижда провеждане на курс, подкрепен от компанията Boehringer Ingelheim – България. Съдържанието на програмата е на английски език и се представя от двама чужди лектори със следната структура:


 • Best practice in the Critical Appraisal of Clinical Papers 
 •  
 • Effective   selection of the most relevant studies for appraisal
 • Developing a critical eye to separate evidence from opinion
 • Understanding the criteria to assess the validity usefulness and clinical applicability of the study
 • Analysing the potential for bias

 

 • Step by step Analysis of the Paper  
 •  
 •  
 • Introduction
 • Methods
 • Conclusion/Discussion
 • Moving from Critical reading to Medical writing and how to create an article for medical journal

 

 • Best practice in Medical Writing  -  a practical approach

 

 • Using published data from RCTs and RWD with empagliflozin
 •  


При интерес към този проект, очакваме заявка за участие, чрез  е-mail  до ДКБ – bscardiology@gmail.com, телефон: 0889 788446 – лице за контакт Мария Иванова.


С уважение:

проф. Нина Гочева

главен редактор на списание "Българска кардиология"