Артериална хипертония и превенция 2021

26 февруари 2021 - 27 февруари 2021

Артериална хипертония и превенция 2021

Уважаеми колеги,

 

 И тази година, въпреки тежката епидемиологична обстановка и все още не добре овладяното    разпространение на инфекцията с COVID 19, повече  от всякога, сме решени да продължим нашата мисия за предоставяне на актуална и стойностна научна информация.

   От името на Организационния комитет бихме искали да ви поканим да вземете участие в   ежегодния научен симпозиум по артериална хипертония на тема "Артериална Хипертония и  превенция"който ще се проведе online в платформа ZOOM в периода 26-27февруари 2021г.

Артериалната хипертония остава едно от най-важните социално значими заболявания и е основен поправим рисков фактор за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност.

Един  от  основните  акценти  в  програмата  ще  са рискови фактори за сърдечно-съдовите заболявания, актуалните концепции за диагностика и лечение на артериалната хипертония, както и концепции за превенцията на ССЗ .

Ще бъде обърнато особено внимание за грижата и лечението на нашите пациенти, в обстановка съпътствана от синдемия, причинена от SARS-COVID 19.

Актуална информация за симпозиума, както и предварителна програма на събитието ще бъдат отразени в сайта на ДКБ:   www.bgcardio.org

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на по-добър контрол на артериалната хипертония и на сърдечно съдовите заболявания в България.


ПрограмаАХиПревенцияФинална2.pdf

RegistrationFormAH2021.pdf