Зимно училище за специализанти

19 март 2020 - 22 март 2020
к.к. Банско, хотел “ Астера”

Отлага се провеждането на Зимното училище за специализанти по кардиология до след успокояване на епидемиологичната обстановка

Уважаеми колеги,

Здравето и сигурността на участниците в предстоящото Зимно училище за специализанти по кардиология е на първо място. В тази връзка организационния комитет на събитието следи отблизо ситуацията с Коронавирус “COVID-19”. През последната седмица имахме много активни контакти с водещи специалисти по епидемиология, вирусология и инфекциозни болести относно това дали да провеждаме Зимното училище и какви мерки да вземем за осигураване на безопасността на участниците.

Мнението на Доц. Ангел Кунчев /епидемиолог/ и Проф. Таня Червенякова /инфекционист/ е, че медицинския персонал е сред най-рисковите и въпреки, че до вчера нямаше регистриран позитивен случай е по-добре да го отложим. Успоредно с това работихме за осигуряване на дезифектанти, бактерицидни лампи, проветряване и т.н. Тези съображения бяха споделени с много от вас в хода на рутината подготовка по програмата и логистиката, и мисля че всички проявиха разбиране. В петък /06.03.2020/ беше изпратено запитване до Националния щаб с молба за официално становище. Днес ситуацията е драматично променена и отлагането на масови мероприятия на закрито вече е императивно.

Това ни принуждава да приемем трудното, но отговорно решение да отложим провеждането на Зимното училище след успокояване на епидемиологичната обстановка. Очевидно е, че няма да бъде Зимно училище, а Училище за специализанти по кардиология. Административния персонал и партньорите ни от Ивент Дизайн работят по уреждане на формалностите с нашите партньори. Използвам случая да ви информирам, че тази година интереса е изключително голям и преди 10 дни, след достигането на 250 регистрирани, записването беше прекратено.

Лекторите, специализантите и партньорите на ДКБ ще разберат, че това е в интерес на всички ни. Благодарим на всички, които положиха усилие да подготвят лекциите си и да предложат интересните теми. Техният труд не е напразен, програмата е много интересна и при първа възможност Училището за специализанти ще бъде проведено.

Благодарим за разбирането и подкрепата.
С уважение:
Проф. Асен Гудев, Директор на ЗУ
Доц. Мария Токмакова, Председате на ДКБ, мандат 2018-2020

08.03.2020г